Przez dwa tygodnie przepłynęliśmy 750 Mn, pod wiatr, z wiatrem, w słońcu, deszczu i śniegu, odwiedzając Narsaq, Paamiut, Nuuk, Kangaamiut, Aasiaat. Podziwiając widoki, przy których brakło słów, a słońce przez większość czasu nie zachodziło.